Koulutus

Tulityökurssi

Tilapäisellä tulityöpaikalla työskenneltäessä tulityöntekijällä tulee olla Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä voimassa oleva Tulityökortti. Myös tulityöluvan myöntäjällä tulee olla voimassa oleva Tulityökortti.

Ohjaava lainsäädäntö ja ohjeisto

  • Pelastuslaki (379/2011)
  • Vakuutussopimuslaki (543/1994)
  • Työturvallisuuslaki (738/2002)
  • Rikoslaki (392/2005)
  • Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista (577/2003)
  • Tulityöt suojeluohje 2016
  • Tulitöiden paloturvallisuus (SFS 5900)
  • Katto- ja vedeneristystöiden tulitöiden paloturvallisuus (SFS 5991)

Alkusammutuskoulutus

Alkusammutus on osa tulipalon sammuttamisen ketjua. Tuloksellinen toiminta tulipalon alkuhetkillä on tehokkain tapa estää tulipalon leviäminen. Ihmisten alkusammutustaitojen kehittämisellä on merkittävä taloudellinen, henkinen ja kulttuurinen tehtävä.

Kun turvallisuus ratkaisee